Publicerat

Följande litteratur är publicerad med material från J Pauli.

Författare Titel
International Organization for Standardization (ISO) ISO Focus+ Magazine, February 2012
Ätten Puli - En heraldisk resa i tiden
Lawrenz, Wolfhard CAN - Controller Area Network: Grundlagen, Design, Anwendungen, Testtechnik: Kap 6.4 SAE J1939
von Corswant, Inga Huvudbanér och anvapen inom Skara stift, Supplement
Domenig, Raimondo Museo Etnografico Palazzo Veneziano Malborghetto
Svenska heraldiska föreningen Vapenbilden nr 73:2008
Thaler, Peter Von Kärnten nach Schweden, Die Evangelischen glaubensflüchtlinge der familien Khevenhüller und Paul