Pauliana

Pythagoras

Pythagoras

Pythagoras som startades av Knut 1897 och sattes i konkurs av Torsten (Georg 2) 1927. Fabriken tillverkade tändkulemotorer
och drabbades av konjunkturen. Man hade levererat motorer på kredit och bankerna drog tillbaka exportkrediten samtidigt som
en del kunder inte kunde betala. Enligt uppgift pumpade ätten in 400 000 kr i dåtidens (1925) penningvärde. Samtidigt bidrog
släkten Hirsch med 40 000 kr det året.