Pauliana

Lista

Lista
Lista kyrka i Sörmland.                                      

Zacharias är numera begravd i det Ribbingska gravkoret. Gustaf Adolf Paulis begravningsvapen står i kyrkan.