Pauliana

Kisa

Otto Göran Pauli ärvde sin far och sina tre bröder. Han blev därmed länets största markägare. Vid sin död testamenterade han sina tillgångar till en fond för adliga personer , medlemmar ur ätten Pauli och Rosenmüller har företräde. Fonden är den största som förvaltas av Riddarhuset. Storleken på tillgångarna är ca 6600 hektar mark. Det mesta är skog. En anekdot - det har berättats att Otto Göran var mycket sträng men rättvis. Han lär ha lovat att återkomma till sin hembygd 100år efter sin död för att se att de skötte sig. Man lär ha skrämt små barn i trakten med "Ät upp din gröt Olle, annars kommer Pauli och tar dig". Några släktmedlemmar, bla Stellan var i Kisa på hundraårsdagen, men dessvärre dök inte Otto Göran upp. Släkten misstänker att det blev missförstånd pga sommartid och ser därför fram emot 200årsdagen


Föllingsö
Hornsberg
Stjärnevik