Adliga ätten Pauli

Man tror att ätten kommer från det som nu är Italien,andra uppgifter gör gällande att det är trakten kring St. Veit som är ättens vagga. Den omtalas 1464 i Gemona (som tillhörde patriarken i Aquileia) och man vet att medlemmar drog sig norr ut mot Malborghet och Stiegerhof (bägge tillhörde biskopen i Bamberg). Där levde man på järnet och var antagligen ganska beskedliga köpmän tills den Osmanska invasionen, då man visade mod och slog tillbaka angreppet.

Ätten adlades antagligen av hertig Karl av Steiermark 1582.

Wolfgang och hans söner blev därför 1598 upptagna i Tyskromerskt Riksadelskap av Kejsar Rudolf II av Habsburg. Strax därefter (eller innan) konverterade medlemmarna till Protestantismen. Det var tillåtet för adeln att inte vara katoliker.

Det byttes biskop/påve och en motreformation inleddes. Detta betydde att alla protestanter fick ett val, att återgå till katolicismen eller flytta. Zacharias, Mikael och Andreas (Anders) flyttade till Sverige resp Finland och tog tjänst inom armén.

Zacharias lyckades ganska bra och avancerade till överste för Sörmland-Nerikes regimente. Ätten blev naturaliserad 1625 med nummer A64, senare ändrades detta nummer till A96 när Riddarklassen fördes in i samma nummerserie. Zacharias dog 1630, Mikael försvann i Regensburg och Anders dog i Finland 1645.

De nu levande medlemmarna av släkten härstammar från Zacharias.


Det senaste tillägget i släkten är att Ferdinand hade en utomäktenskaplig son, Axel, vars ättlingar

fortfarande lever. Bland annat lever en gren i USA.

Riddarhuset_A96


Copyright Karl-Henrik Stiernspetz

Heraldiskt föredrag 2009-02-15

Sköldebrev